Top

Główna

Jedn? z najwa?niejszych prezentacji w mi?dzynarodowym konkursie pi?kno?ci, jest pokaz w stroju narodowym. W tym roku o kreacj? reprezentantki Polski zadba?a Patrycja Kujawa. Stroje narodowe na najwi?kszych ?wiatowych konkursach s? podkre?leniem przynale?no?ci narodowej uczestniczek. Przygotowywane przez wiele miesi?cy przez najlepszych projektantów

Agata Wdowiak zosta?a zaproszona na fina?ow? gal? konkursu Miss Supranational Thailand. Sp?dzi?a tydzie? w Bangkoku zwiedzaj?c miasto i poznaj?c tamtejsz? kultur?. Wzi??a równie? udzia? w sesji zdj?ciowej, któr? zorganizowano w jednym z bardziej urokliwych miejsc Tajlandii – Floating Market. Nie mo?emy

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.