Top

Miss Polski Nastolatek

Miss Polski Nastolatek 2020

KATARZYNA SYNOWIEC

Kasia pochodzi z Drezdenka. Wygrywaj?c konkurs mia?a 17 lat. Uczy si? w III Liceum Ogólnokszta?c?cym o profilu biologiczno-chemicznym w Gorzowie Wielkopolskim.
Uwielbia muzyk?. Jej talent zauwa?ono w wielu konkursach dla dzieci. Kasia przez 2 lata uczy?a si? ?piewu klasycznego w szkole muzycznej II stopnia w Gorzowie Wielkopolskim. Jest mezzosopranem. ?wietnie gra na fortepianie.
Kasia pochodzi z Drezdenka. Wygrywaj?c konkurs mia?a 17 lat. Uczy si? w III Liceum Ogólnokszta?c?cym o profilu biologiczno-chemicznym w Gorzowie Wielkopolskim.
Uwielbia muzyk?. Jej talent zauwa?ono w wielu konkursach dla dzieci. Kasia przez 2 lata uczy?a si? ?piewu klasycznego w szkole muzycznej II stopnia w Gorzowie Wielkopolskim. Jest mezzosopranem. ?wietnie gra na fortepianie.
Lubi te? modeling, teatr i sport.

W styczniu 2022 r. reprezentowa?a Polsk? w konkursie Reinado Internacional del Cafe 2022, który odbywa? si? w Kolumbii. By?a jedn? z niezaprzeczalnych faworytek, niestety z powodu choroby w dniu fina?u nie mog?a pojawi? si? na scenie. Jeste?my pewni, ?e Kasia b?dzie mia?a szans? reprezentowa? Polsk? w innym mi?dzynarodowym konkursie pi?kno?ci.